Son Eklenen Makaleler

Teknoparklar Sizleri Çağırıyor !

Yatırımcıların yeni gözdesi teknoloji geliştirme bölgeleri “TEKNOPARK”lar. Başta kurumlar vergisi (KV) ve gelir vergisi (GV) istisnaları olmak üzere bölgelerde yapılan bazı faaliyetlerin Katma Değer Vergisi (KDV)’ nden istisna edilmesi ve sigorta primi işveren payının yarısının 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanması, yatırımcıları teknoparklara yöneltiyor.

Sorularınız - Cevaplarımız 3

• Yurt dışındaki iş seyahatimde belgesiz harcamalarımı gider yazma hakkım var mıdır, muhasebeye nasıl kayıt ederim? Evet vardır, yurtdışında geçirdiğiniz süreleri kanıtlamak ve gittiğiniz ülke ile ilgili belirlenmiş yasal harç bedellerini aşmamak kaydı ile giderlerinizi muhasebeleştirebilirsiniz.

Aynı Adreste Birden Fazla Şirket Kurulabilir mi?

İş hayatındaki gittikçe artan rekabet, girişimcileri bir kısım masraflardan tasarruf etme gerekliliğini doğurmuştur. Aynı adreste birkaç firmanın faaliyet göstermesi, genel yönetim giderleri paylaşılarak tasarruf yapabilme imkanı sağlamaktadır. Aynı adreste iki farklı firma olması halinde bir firma diğerine ödenecek kiranın ve genel yönetim giderlerinin bir kısmını fatura edebilecektir.

Apartmanlar ve Serbest Meslek Makbuzu ?

Mali ve Sosyal güvenlik mevzuatındaki yakından takip edip, hata yapmak istemeyen apartman yönetimleri Mali Müşavirler ve Avukatlar ile devamlı olarak çalışma gereksinimi duymaktadırlar. Vergi kaydı açık olmayan apartmanlara kesilecek hizmet bedellerinden stopaj kesintisi yapılabilme durumu ve bu kesintileri ne şekilde beyan edileceği tartışma konusu olabilmektedir.

Anonim mi ? Limited mi ?

Ticaret hayatına gireli bir seneyi geçmesine rağmen Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK); hâlâ gündemimizi korumakta. Şirket kurmak isteyen bir girişimci iseniz bu konu gündeminizde olmalıdır. Çünkü 6102 sayılı yeni TTK gereğince iki sermaye şirketi arasında farklı avantajlar ve dezavantajlar mevcut. Bizlerin de en çok cevapladığımız soruların başında yer alan hangi sermaye şirketini kurmanın avantajlı olduğudur. Başlıklar halinde bilgi verelim.

Resmi Defter Tasdiki ile İlgili Önemli Hususlar

VUK’ una göre defter tutmak mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler, tuttukları yasal defterleri, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmek zorundadırlar. Özel hesap dönemine tabi mükelleflerin defter ve belgeleri muhafaza süreleri, özel hesap döneminin sona erdiği takvim yılını izleyen yıldan itibaren beş yıldır. VUK ‘da beş yıl olan zamanaşımı süresi, defter ve belge saklama süresi ile defter ve belgelerin incelenebileceği süre olarak ta

Yabancı Ortaklı Sermaye Şirketi Nasıl Kurulur?

Globelleşme süreciyle birlikte sık karşılaştığımz sorulardan biri de yabancıların Türkiye iş hayatında aktif olabilme imkanlarıyla ilgilidir. Yabancılar ülkemizde sermaye şirketi kurmayı tercih etmekte ve Tüzel Kişiliğin sağladığı imkanlardan faydalanmaktadırlar. Limited Şirket veya Anonim Şirket kuruluş aşamalarında Ticaret Sicil Memurluğu kurucu yabancı ortak mevcut olduğunda bir takım farklı evraklar talep etmektedirler.

Başarılı Şirketler İçin Ne Yapmalıyız?

o İş kolunuzda uzmanlığınız yada parlak bir iş fikirimiz olmalıdır. Bir iş yeri açmadan önce ilgili konuda tecrübeniz, uzmanlığınız (ruhsatınız) veya rekabet edeceğiniz piyasada çok fazla örnekleri olmayan parlak bir fikriniz olmadır. Örneğin hukuk ofisi açabilmek için avukatlık ruhsatına sahip olmanız gerekecektir. Veya reklam ajansı kuracaksanız daha önce bu konuda eğitim almanız ve aynı işi yapan başka firmalarda tecrübe edinmeniz başarıyı yakalama şansınızı arttıracaktır. Yada balı

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? Nasıl Avantajlar Sağlar?

Yatırım teşvik belgesi; Yatırımcıların kaynaklarını katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek, doğrudan yabancı yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklem

Kosgeb Girişimcilik Destekleri Nelerdir?

KOSGEB ve İŞKUR’un Girişimcilik Destek Programı kapsamında yeni iş kurmak isteyen girişimcilere 30.000 TL hibe desteği ve 70.000 TL iki yıl geri ödemesiz kredi desteği vermektedir. Bu desteklerden faydalanabilmek içim uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlamanız gerekmektedir.

Şahıs İşletmesi Kuruluş Evraklar Nelerdir?

Şahıs firması olarak vergi dairesi mükellefiyet açmak için aşağıda belirtmiş olduğumuz belgeleri talep etmekte, yabancı uyruklu kişilerde ise mükellefiyet açmadan önce idare, yabancılara verilen kimlik numarasını talep edilmekte bununla birlikte ilgili makamlardan ayrıca oturma izni ve çalışma izni alınması gerekmektedir.

Nasıl Şirket Kurulur?

Bugünkü yazımda, ticaret hayatında sıkça karşılaştığımız, şirket kuruluş aşamasındaki süreçler hakkında genel bilgi vermek istiyorum. İşlem sırasına göre hazırlanacak evraklar ve başvurulacak kurumlar hakkında bilgi vererek başlayabiliriz

Yeni Ticaret Kanunu ve Limited Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanununun hayatımıza girmesi ile limited şirketler artık tek ortak ile kurulabileceklerdir. Şirketle ilgilisi olmayan fakat ortak sayısını tamamlamak için aile fertleri yada tüzel kişi ortakların artık muvazaalı bir şekilde kullanılmasına gerek kalmamıştır, bununla birlikte ortak sayısındaki elli kişilik ile üst sınırlama devam etmektedir.

Sorularınız - Cevaplarımız - 2

• Bir şirkette Ssk’lı olarak çalışıyorum. Evimi işyeri adresi olarak kullanıp, internet üzerinden ticaret yapmak istiyorum. Evimi işyeri adresi olarak vergi dairesine gösterebilir miyim? Adıma vergi kaydı açılırsa bağkurlu mu olurum? Evinizi işyeri adresi olarak gösterebilirsiniz, çalıştığınız şirkette devam ettiğiniz sürece, ssk’lı olmaya devam edersiniz.

Sorularınız - Cevaplarımız

Limited şirket ortağıyım başka firmada çalışır isem bağkurluluğum devam eder mi,Yoksa Ssk’lı olabilir miyim? Şirket ortaklarının, hem 4/A'lı (SSK) hem de 4/B'li (Bağ-Kur) olacak şekilde kanun kapsamına girmeleri durumunda, 6111 sayılı Torba Kanun'un yürürlüğe girdiği 1 Mart 2011 tarihine kadar olan düzenlemede önce başlayan sigortalılık esas alınıyordu. Yani 4/A (SSK) ile başlayan sigortalılıkları varsa, daha sonra şirket ortağı olsalar dahi 4/A (SSK)'lı olarak devam ediyorlardı

If You Cant Target, You Will Never Manage!

The efficiency of the results from business activities cannot be measured; executives can not run their operation and resource successfully. In simple terms, if you cannot know what happens in operation, cannot evaluate where the company should move directly also cannot get results you desired.

Naylon fatura nedir? Nasıl anlaşılır?

Sahte belge (naylon fatura), Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu maddesinin (b) bendinin bir nolu fıkrasının parantez içi hükmünde; “gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge” olarak tanımlanmıştır.

Döviz Cinsinden Düzenlenen Faturalara Genel Bakış

Günümüz ticaret hayatında firmalar operasonel risklerinden ve özellikle kur riskinden korunmak için satış faturalarını yurtiçinde de yabancı para birimi üzerinden düzenlemektedirler.

İletişim

Mithatpaşa Caddesi No:220/4
Elter İş Merkezi Narlıdere/İzmir
Tel     : +90 (232) 239 51 88
Fax     : +90 (850) 321 58 02
Email  : info@izmirmalimusavirlik.net